MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisja Finansowo- Budżetowa
Komisja Socjalno-Bytowa ORL
Komisja Nauki i Kształcenia
Komisja Etyki
Komisja Organizacyjna
Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów
Komisja Praktyk Lekarskich
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tarnów
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Brzesko
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Bochnia
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Dąbrowa Tarnowska
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tuchów
Komisja Stomatologiczna
Komisja Młodych Lekarzy i Sportu
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tarnów
Osoby:
okulistyka
lekarz Ewa Augustyn
okulistyka
lekarz Alina Bałut
lek. dent. Anna Bąk
Anna Bąk
anestezjologia i intensywna terapia
lekarz Jacek Kawecki
pediatria
lekarz Janina Kukułka
Janina Kukułka
choroby wewnęrzne
lekarz Maria Markowicz-Wilk
choroby wewnętrzne
dr n. med. Andrzej Mierzwa
kardiologia
lekarz Krzysztof Młynarczyk
laryngologia
lekarz Mieczysław Nowakowski
choroby wewnętrzne
lekarz Stanisław Petlic
stomatologia ogólna
lek. dent. Barbara Rączka
Barbara Rączka
ginekologia i położnictwo
lekarz Ewa Rytwińska
choroby wewnętrzne
lekarz Jadwiga Sołtys
chirurgia stomatologiczna
lek. dent. Adam Śpiewak
Adam Śpiewak
choroby wewnętrzne
lekarz Wioletta Tyrka-Łabno
ortopedia i chirurgia urazowa
lekarz Sławomir Ulanecki
lek. dent. Jakub Watała
choroby wewnętrzne
lekarz Aleksandra Włodarz
choroby wew. choroby płuc i alergologia
lekarz Małgorzata Żurowska-Gębala

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów